Fredmans sång n:o 33

Text: Carl Michael Bellman

Magistraten uti T**** fiker
At vid Riksda'n vinna få justice;
Hvarje Rådman uti staden skriker,
Jämrar sig nu öfver prejudice.
Man kan tänka saken är också vigtig,
Hela Rådstun pliktig
At ge contra-plan.
Man tror ej at saken snart afstannar;
Rådstun nu förbannar
Hvarje galt i stan.

Saken var den, när Rätten skulle sitta
I en ganska sträng och svår qvestion,
Kom en Sugga fram vid bordet titta,
Satte sig vid Preses sans façon.
Preses steg då up och complimentera,
Sade intet mera
Än gack ut din Fan.
Nej sad' suggan, jag har så bedrifvit
At jag också blifvit
Rådman här i stan.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se