En medicinarnas uti Göteborg Skråvisa

Epidaurisk Dårsång
Melodi: Så lunka vi så småningom
Text: Olof Gilland

Så tumla vi så lustligom
i Aesculapii tempel in
här källan lockar, broder kom
din törst den är ock min.
Ja du som ännu syrsan hör
som skir musik i lagerns lund
än ser hur uti dans sig rör
delfin i grynings stund —
tycker du att livet ej är gott
nå välan du har det fel förstått
tänk ett bättre då ut, innan lek är förbi
och lev så i din fina utopi.

Se Sahlgren själv, så milt han ler
mot vår Per Dubb, så myndigt rund
Hell förfäder! vi genast ber
kom hedra vårt förbund.
Här finnas de som lärdom haft
men som nu lustigt ta itu
med Eros, sång och druvans saft
min vän, vi tvekar du?
Tycker du att livet är för kort
nå välan släng karriären bort
töm ut timglasets sand, fyll i vin till dess rand
så skall du kanske undgå tidens tand.

Men du som med stort ädelmod
vill mänskor hjälpa uti nöd
betänk att hundra bak dig stod
och önskade ditt bröd.
Och du som fattig som en lus
bespetsar dig att bliva fet
bekostas skall ditt sus och dus
av mänskors eländhet!
Tycker du etiken är för svår
tag ett råd som du in fidem får:
Koisk ed ej försmå ty betänk vad som tycks
av skaran som dig väntar invid Styx.

Så lunka vi så småningom
från Aesculapii tempel ut
nu plikten ropar, vänd ej om
vår timma här är slut.
Hej! du som till Abdera drar
att sona där din stora skuld
Hej! du som här dig klamrar kvar
att ära nå och guld —
tycker du att livet mest är surt
nå välan du har det själv tänkt ut
Nej! ditt öde, min vän, lägg i gudarnas knän
så skall du mycket nöjdare gå hän...!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.