I Småland där ä de så gutt

I Småland där ä de så gutt, gutt, gutt,
å allt kan en få sej en plutt, plutt plutt,
å inget annat lann
en oppvisa kan,
där en har de så ljuveligt å gutt, gutt, gutt.

Å si bönner de ha di så rika som fä,
å pengar di få för potatis å sä
å kalvar å kor
å ankor å sor,
å de gör i pluntan så gutt, gutt, gutt.

Å prästen han ä då så stinner som så
å länsman så tjock så han inte kan gå,
å klockarefar
allti så gla’r
å sjonger så de gör så gutt, gutt, gutt.

Kalasa de kan di som herrskapsfölk
å äta så käften ä fuller å mjölk
å pannkakamos
å lutfisk å sås
å de gör i magen så gutt, gutt, gutt.

Å flecker de ha di så röa som bär
mä kilia armar å smånätta tär
å söta som sylt.
En tar dom om truten
å de gör i hjärtat så gutt, gutt, gutt.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se