Marsch för Östgöta nation

Melodi: Lyft i sol vår frejdade fana
Text: K.G. Ossiannilsson

Lyft i sol vår frejdade fana,
och stäm in i vår egen sång,
och gå gladligt fram på din bana,
folk från Västan- och Östanstång!
Där vår grip rett sig bo bland rosor,
håller Folkungen ännu sitt hov.
Och vårt svar på en kaxes glosor
klingar: Östgöte, Gud vare lov!

Vår är bygden, vattnad av strömmar,
sköljd av sjöar, kring borgar grå,
höljd av skogar, dunkla som drömmar,
höljd av tegar, där kårar gå.
Vår är kusten, där molnen dagra
Balt och Vätter, kring segel och skrov.
Östergyllen, vår mor, du fagra,
vi är östgötar, Gud vare lov!

Under löv, som seklerna fälla
kring vår stammors och stamfars ben,
blixtrar upp som skogarnas källa
vår historia i solens sken.
Stolta dåd, stolta andar fröjda
oss, som ärvt vad i grifterna sov,
och vi signa dem tacksamt nöjda:
det var östgötar, Gud vare lov!

Först av Sveriges kungliga Karlar
satte östgöten kronan på.
Störst av Sveriges samtliga jarlar
Birger sagt: Här skall Stockholm stå!
Magnus Ladulås skipat rätten
som en son av storbondehov.
Han och helaste Bjälboätten
det var östgötar, Gud vare lov!

Lyft i sol vår frejdade fana,
och stäm in i vår egen sång,
och låt ädla minnen dig mana,
folk från Västan- och Östanstång,
så du hedrar din stad och din stuga,
så det sägs, när du hädan sov:
"Det var folk, det, som hette duga,
det var östgötar, Gud vare lov!"

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.