Marsch för Uplands nation

Text: Johan Nybom

Uppsvearnas tåg går med makt och med ära
framåt i den heliga minnenas stad,
och fädernas färger var yngling ses bära
så ridderligt stolt och så fri och så glad.
Där borta i bergen står än i sin blomma
Det goda, det prövade upländska järn,
och syns en sarmat över vågorna komma,
det lånar sig gärna till vapen och värn.
Barbar, du främling, kom ej för när
de hårda, de vilda roslagsskär.
Vänd om, fly dödens okuvade makt,
ty på stranden går landets ungdom vakt.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.