Festvisa

Vi göingar är ett sjutusan till släkte,
vi smorja munläret att hälften blott räckte.
Att glädjas åt livet te vardags å fest,
ge hondan i kivet gör göingen bäst.

I Lond finns det många av snapphaneätten,
från Hölta och Vånga som hamnat pau slätten.
Ja, här vi stodera å lär oss galant,
att kunna parlera så flott å scharmant.

Vi dansar å festar pau Snapphanebalen,
Ursnapphanen gästar oss där uti salen.
När timmen är slagen vi höja ett vrål:
"Tjo, Göing" så tag en hejdundande skål.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se