Östgötas bordsvisa

Melodi: Svarta Rudolf
Text: Ossian Grönwald

Nu sitter vi bänkade samman,
vi östgötske kvinnor och män.
Nu lyster oss leva i gamman
en stund på nationen igen.
Vi kommit från Bråbygd och Vätter,
från Finspång, Kisa och Tjust,
från skogar och kuster och slätter
där rågfälten vajade ljust.

Vi kommit hit upp för att läsa
och taga den lärdaste grad,
men kunna ej luta vår näsa
beständigt mot gulnande blad.
Ibland vill vi släppa oss lösa
och härja som fäderna förr,
ur glädjens brunn vill vi ösa,
för skämtet står öppen vår dörr.

|: Så låtom oss dricka och glamma
och glädjas en stund med varann
vi äro ju komna från samma
vår hembygd så härlig och grann. :|

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.