Bland tång och korall

Till havets salta våg du trår,
till dyning och svall.
Men musslans pärla ej du når,
bland tång och korall.
|: Nej, här den är, den pärla du får.
Så säger vi nu gutår. :|

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se