Vid havets blåa bölja

Sång till Halland
Text: Fredrik Hjort

Vid havets blåa bölja
där ligger Hallands bygd,
med släkteled som följa
i spår av fädrens dygd.
Var sven är käck i sinnet
och ungmön skönhet har,
och alla vörda minnet
utav sin mor och far.

Vårt Halland är oss fagert,
där larmar älvars språng,
än bördigt och än magert,
med skog och strand så lång.
Förnöjsamhet i hågen,
den är vår bästa skatt,
och Gud är oss bevågen,
vårt värn i stormig natt.

Vi älska detta landet,
med tegar, berg och skär.
Vi känna hembygsbandet,
varthän oss ödet bär,
och blir vår lott att sträva,
långt bort från hemmets härd,
till Halland vill jag sträva,
mina allra sista färd.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.