Crambamboli

När Gud en gång den vackra världen skapade
då fann Han allting ganska gott.
Han tyckte dock, att Adam borde
få något drickbart på sin lott.
Så satt Han pricken över i
och skapade crambamboli,
cram-bim-bam-bamboli, crambamboli!

Napoleon, han var en tapper krigare
som du, som jag, som mången annan.
Och vet du vad om honom sades
var grunden till hans tapperhet?
Napoleon med sitt kompani
han drack ett glas crambamboli,
cram-bim-bam-bamboli, crambamboli!

Vill du som jag hos flickor göra lycka?
Det kan gå bra, det kan gå galet.
Och vet, det är ett vågat stycke,
som tarvar ganska mycket mod.
Men jag vill hålla ett mot tio
att hjälpa skall crambamboli,
cram-bim-bam-bamboli, crambamboli!

Crambamboli, ja, det är jordens härlighet
och världens salighet, förvisso!
En härlig dryck för tjocka magar
och för den magre ganska gott.
All världens split och tyranni
skall vika för crambamboli,
cram-bim-bam-bamboli, crambamboli!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se