Hallandia

Text: Joël Wangö

Vid vindarnas tåg,
vårt Halland sig höjer ur västersjövåg,
och formar sin långa, sin skiftande strand,
med fårade klippor, med yrande sand,
och furor, som böjda av stormarna stå,
mot himmelens blå.

Du härliga land,
där floder sig ringla som silvrade band!
De sjunga för skogen och slätten sin sång,
när hastigt de skynda sin lekande gång
i skuggiga dalar, mot havsstranden ut,
där färden är slut.

Du drömmarnas land,
där skogsbygden sträcker sin blånande rand,
så långt som ett spanande öga kan nå!
Där skogarna höga och mäktiga stå,
och kvällssolen leker på glimmande sjö,
när dagen skall dö.

Du soliga trakt,
där vår kommer tidigt med grönskande prakt!
Där dagen står härlig i högsommarfröjd,
med svalor, som flyga mot himmelens höjd,
med gulnande åkrar, där rågen står tung,
och blomstrande ljung.

Du urgamla bygd,
där fornkämpar vila i högarnas skygd!
där saga och sägen, trots tidernas gång,
om Frode och Hagbard än sjunga sin sång,
och talrika bautar som minnen stå kvar
från bragdfyllda da'r.

Du gränskrigens land,
där härar stött samman och härjat med brand!
Då krigsfacklan tändes av bröder i nord,
föröddes och skövlades vida din jord;
vad fredstiden uppbyggt, blev störtat i grus
med brinnande hus.

Du härjade mark,
i svearnas välde din framtid blev stark!
Nu våldet och skövlingen fingo ett slut;
i fredliga bragder du andades ut,
och himlen blev ljus som i morgonens väkt,
när dagen har bräckt.

Du fädernas land,
med kärlekens starka och heliga band
förenar du oss och de släkten, som gått!
Du tacksamhet väcker för arvet vi fått
av fäder, som funnit sin eviga hamn
i hembygdens famn.

Tillägnad Halland nation vid dess 30-årsjubileum den 31 oktober 1958.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.